Aktualności Polecamy Wydarzenia

29.01.2013 – „Galerie obrazów biednego człowieka” czyli strategie sztuki nowoczesnej w reklamie.

Już w najbliższy wtorek w Białostockim ratuszu będzie można wysłuchać wykładu dr Andrzeja Kisielewskiego nt zjawiska wykorzystywania w reklamie strategii sztuki nowoczesnej.

Organizatorem wykładu jest Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział w Białymstoku i Muzeum Podlaskie w Białymstoku, które do udziału zaprosiło  dra hab. Andrzeja Kisielewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.

Poprowadzi on wykład pt. Galerie obrazów biednego człowieka, czyli strategie sztuki nowoczesnej w reklamie. Tematem wystąpienia będzie coraz bardziej powszechne zjawisko przejmowania przez twórców reklam różnego rodzaju strategii sztuki nowoczesnej.

Organizatorzy chcą zachęcić uczestników do dyskusji. Postawią prowokujące tezy jak to, że reklama to technika stojąca w opozycji do sztuki, zaproszą do dyskusji nad tym czy reklama nie może obyć się bez sztuki nie tracąc niczego ze swoich funkcji. Wykład będzie próbą odpowiedzi na istotne – zwłaszcza z perspektywy badaczy kultury – tezy i pytania.

O prelegencie: dr hab Andrzej Kisielewski

Doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki i kulturoznawca. Zajmuje się historią i teorią sztuki XX i XXI wieku oraz teorią kultury współczesnej. Szczególnie interesuje się sztuką awangardy I połowy XX wieku, reklamą i zjawiskiem prymitywizmu w sztuce i kulturze nowoczesnej. Jest autorem książek: Karny (1995), Sztuka i reklama. Relacje między sztuką a kulturą (1999), Prymitywizm w sztuce awangardy I połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności (w przygotowaniu). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Data: 29.01.2013 r. , godz. 17.00.

Miejsce: ratusz Miejski w Białymstoku.

Wstęp wolny.

Możesz również polubić…