MAMA i dziecko Na topie

Fundacja dla dzieci osieroconych przez naszych bohaterów

Rodzic wychodzący do pracy jak co dzień i nie wracający z niej, to ogromna trauma dla dziecka. Do odejścia ukochanego taty czy mamy po długiej chorobie można dziecko przygotować. Jednak inaczej rzecz się ma, gdy strata jest nieoczekiwana. Dlatego została powołana do życia fundacja dla dzieci mundurowych, które mierzą się z taką nieoczekiwaną stratą.

Specyfika pomocy dzieciom osieroconym przez żołnierza, strażaka czy policjanta jest nieco inna. Duży nacisk kładzie się na pomoc psychiatryczno-psychologiczną, ale fundacja „Dorastaj z Nami” świadczy tez pomoc finansową.

Pomoc, którą świadczy fundacja dla dzieci osieroconych

Dla każdego dziecka praca rodziców jest czymś oczywistym. Od maleńkości widzą, jak rodzice udają się do pracy, wracają z niej i prowadzą normalne rodzinne życie. Dla każdego dziecka jest to oczywistości. Rodzice chroniący je i dbający o dobro dziecka nawet w przypadku wykonywania niebezpiecznego zawodu nie wprowadzają swej pociechy w szczegóły zawodowych niebezpieczeństw. 

Bardzo wszechstronna jest pomoc finansowa, którą świadczy Fundacja Dorastaj z Nami. Beneficjenci fundacji mogą liczyć na pomoc w opłaceniu czesnego za szkołę lub przedszkole. Często dziecko uczęszcza do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania, w takim przypadku fundacja dla dzieci „Dorastaj z Nami” może pokryć koszty internatu czy akademika, dopłaci do przejazdów z domu do szkoły i z powrotem. Fundacja zapewnia koszty przejazdu i pobytu młodzieży ze stypendiami zagranicznymi. Do fundacji można zwrócić się z prośbą o pomoc w opłatach za zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych i korepetycji, a także uczestnictwa w kołach zainteresowań lub naukowych. Pomoc fundacji dla dzieci osieroconych przez mundurowych, to także pomoc w opłatach za zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego pozwalającego na uprawianiu dyscypliny sportowej. Fundacja Dorastaj z Nami finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży.

Pomoc medyczna świadczona przez fundację „Dorastaj z Nami”

Najważniejszym punktem tej pomocy jest pomoc psychologiczna. To istotna kwestia, bo dzieci te są bardzo są pod wpływem ogromnej traumy, co odbija się na nauce, stosunkach z rodziną i rówieśnikami.  Pomoc ta może być świadczona dziecku lub obejmować całą rodzinę. Stosunki rodzinne bowiem, po śmierci jednego z członków rodziny, także ulegają zmianie i często niekorzystnie dla dorastającego w niej dziecka. Fundacja dla dzieci mundurowych proponuje także zajęcia z psychiatrą, bo często strata rodzica wiąże się ze stanami depresyjnymi, które muszę być leczone farmakologicznie. Pomoc logopedów, to także jeden z wariantów pomocy oferowanych przez fundację dla dzieci „Dorastaj z Nami”.

Możesz również polubić…