MAMA i dziecko Rozwój

Trzecioklasiści na K3, piątoklasiści na K5. Badanie uczniów szkół podstawowych.

W szkołach podstawowych 19 maja odbędą się dwa powszechne badania Instytutu Badań Edukacyjnych – kompetencji trzecioklasistów oraz kompetencji piątoklasistów. Pokażą mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki, pomogą nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami, sprawdzą, czy szkoła pomogła im rozwinąć umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania czy dokonywania interpretacji.

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych wezmą udział szkoły, które zgłosiły się i przystąpiły do niego dobrowolnie. Wyniki jednego i drugiego testu będą informacją dla nauczycieli i szkoły o tym, jaki poziom kompetencji z języka polskiego i matematyki osiągnęli uczniowie w badanych obszarach.

Kto weźmie udział w badaniu

W przypadku badania Kompetencje trzecioklasistów K3, do połowy kwietnia  zgłosiło się ponad 6 500 szkół podstawowych, do badania Kompetencje piątoklasistów K5 – ponad 5 000 szkół. Bardzo ważne jest, że na podstawie wyników uczniów nie będzie dokonana jakakolwiek selekcja na kolejnych etapach edukacyjnych. Wyniki mają być jedynie informacją dla nauczycieli i dyrektorów szkół, jaki poziom umiejętności osiągają dzieci.

Kiedy wyniki

Po przeprowadzeniu testu szkoły wprowadzają odpowiedzi uczniów do systemu komputerowego, wykorzystując platformę udostępnioną przez IBE. Po 48 godzinach otrzymają  informację na temat wyników poszczególnych uczniów. W czerwcu dyrektorzy szkół będą mogli porównać, jak wypada ich szkoła w badaniu na tle innych szkół z terenu województwa. Jeśli szkoła nie zgłosiła się do badania, będzie mogła przeprowadzić test we własnym zakresie – pytania pojawią się na stronie internetowej 20 maja. W tym przypadku jednak nie otrzyma informacji zwrotnej o ocenie każdego z uczniów ani też o tym, jak wypada na tle województwa.

Cel badania

–  Najważniejsze jest, aby uczniowie i nauczyciele otrzymali informację zwrotną, jakie efekty przynosi ich codzienna praca. To także informacja dla nauczyciela, na co powinien zwrócić większą uwagę w pracy  ze swoimi uczniami – mówi Małgorzata Zambrowska z Pracowni Matematyki IBE. Dzięki analizom prac uczniów, jakie zostaną przeprowadzone w pracowniach matematyki i języka polskiego Instytutu, szkoły otrzymają wnioski z  każdego z wykonanych zadań. Te informacje pomogą w ocenie tego, z czym uczniowie sobie już świetnie radzą oraz nad czym muszą jeszcze popracować.

Zadania i zakres mierzonych kompetencji

Z jakimi zadaniami uczniowie zetkną się podczas badania? W części z języka polskiego będą to zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu ujęte w formę zarówno wyboru odpowiedzi, jak i zredagowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Jakie kompetencje będą sprawdzane? – Sprawdzimy przede wszystkim kompetencje dotyczące odbioru tekstu – korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności wyszukiwania informacji i wnioskowania na podstawie tekstu, umiejętność analizy i interpretacji. Chcemy uniknąć oddzielania formy od treści, dlatego w kompleksowej ocenie uwzględnimy np. ortografię i interpunkcję, leksykę czy frazeologię – mówi Piotr Bordzoł z Pracowni Języka Polskiego. Z matematyki zaś sprawdzane będą kompetencje z obszaru sprawności  rachunkowej, wyobraźni geometrycznej  oraz umiejętność rozwiązywania różnego typu zadań tekstowych.

Przypomnijmy, że Instytut systematycznie bada realizację podstawy programowej i przeprowadza diagnozy: wiosną 2014 r. zrealizował Diagnozę umiejętności matematycznych piątoklasistów (DUMa) oraz ostatnią edycję Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów (projekt OBUT zakończył się w grudniu 2014 r.), w roku szkolnym 2014/15 zrealizował diagnozę kompetencji szóstoklasistów, która towarzyszyła próbnemu sprawdzianowi.

 

Więcej informacji na temat badania K3 i K5 na stronie: www.diagnoza.ibe.edu.pl

Formularz rejestracyjny szkoły do badania K3 na stronie: https://k3.ibe.edu.pl/rej.form

Formularz rejestracyjny szkoły do badania K5 na stronie: https://k5.ibe.edu.pl/rej.duma.form

Możesz również polubić…