Rozwój

Fale elektromagnetyczne, zastosowania, zagrożenia, fakty i mity. Bezpłatane szkolenie.

Fale elektromagnetyczne są powszechnie wykorzystywane m.in. w telefonii komórkowej, w kuchenkach mikrofalowych, bezprzewodowym Internecie, do transmisji sygnałów radiowych i telewizyjnych, łączności satelitarnej. Politechnika Białostocka postanowiła rozjaśnić tajniki tego zjawiska mieszkańcom Białegostoku.

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom nowoczesnych zastosowań fal elektromagnetycznych oraz zapoznanie ich z wybranymi zagadnieniami technicznymi w zakresie transmisji fal elektromagnetycznych. W ramach szkolenia zostaną omówione m.in. fakty i mity dotyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie.

Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy będą mogli eksperymentalnie zbadać wybrane urządzenia przeznaczone do transmisji fal, w tym falowody i anteny.

Uczestnictwo w kursie jest całkowicie bezpłatne

Termin rekrutacji:  09.04.2013 (od godz. 10:00)-24.04.2013 (do godz. 14:00)
Wstępny termin kursu: 09.05.2013 – 11.05.2013

Szczegółowych informacji udzielają:
Biuro Projektu: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, pok. 17, tel. (85) 746-91-68, e-mail: wiemywiecej@pb.edu.pl

 

Źródło:http://pb.wiemywiecej.edu.pl/

Możesz również polubić…