Wydarzenia

Konferencja „Superwoman na rynku pracy”

Czas na Kobiety 2014 to hasło cyklu spotkań (konsultacji, warsztatów i seminariów) realizowanych w ramach projektu „Superwoman na rynku pracy”, który realizowany jest przez Konfederację „Lewiatan” w partnerstwie z Kongresem Kobiet. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości zarówno pracodawców, jak i pracowników w zakresie elastycznych rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym, a w konsekwencji wspieranie aktywności zawodowej kobiet.

Drugim ważnym zadaniem jest wypracowanie pakietu zaleceń dotyczących rozwiązań legislacyjnych umożliwiających (szczególnie kobietom) łączenie życia zawodowego i rodzinnego.

W ramach ww projektu, w środę, 12 marca, w Białymstoku odbędzie się seminarium połączone z warsztatami cyklu Superwoman na rynku pracy.

Program wydarzenia (godz. 9:00 – 16:00):

I. Czas na Kobiety – równowaga, satysfakcja, sukces – dyskusja

Debata poświęcona problematyce aktywności i przedsiębiorczości, godzenia ról oraz możliwościami odnalezienia równowagi między życiem prywatnym i własną karierą.
  • Czy można odnaleźć harmonię między ich życiem osobistym i pracą?
  • Jak przezwyciężyć poczucie zagubienia pośród sprzecznych priorytetów i wartości?
  • Jak odnaleźć się po przerwie związanej z wychowaniem dzieci czy utracie pracy?
  • Jakie możliwości dostępne są dzisiaj i czego potrzeba by wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnej kobiety?
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć zaangażowanie, radość i satysfakcję z wykonywanej pracy, co pozwoli nam wypracować rekomendacje konkretnych rozwiązań.

II. Droga do zarządu – jestem liderką? – seminarium

Seminarium warsztatowe nt. PREDYSPOZCYJI, które należy odnaleźć i wzmacniać oraz UMIEJĘTNOŚCI, które należy rozwijać w sobie by stać się LIDERKĄ!
  • Jak budować markę i reputację na rynku pracy?
  • Jak rozwijać twarde kompetencje biznesowe?
  • Jak podnieść poziom satysfakcji i zaangażowania?
  • Jak odnaleźć w sobie siłę przebicia i asertywność?
Zrozumienie własnych celów, potrzeb, i świadome zarządzanie zarówno życiem prywatnym, jak i własną karierą to klucz do powodzenia, a po­czucie szczęścia i harmonii pozytywnie wpływa na poziom motywacji i krea­tywności, na jakość relacji w wszystkich sferach życia.

PROWADZĄCE:

DOROTA WARAKOMSKA | Dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, prezeska „Polish Professional Women Network”, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektorka TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

KRYSTYNA BŁOCKA-SOWIŃSKA | Doświadczona menedżerka sprzedaży z wieloletnim doświadczeniem na dyrektorskich stanowiskach, min. w DOOR Group SA, Franklin Covey, Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem. Od 8 lat pracuje w branży szkoleniowej, posiada umiejętności efektywnego analizowania potrzeb Klientów oraz docierania do źródeł problemów. Jest mentorką i Dyrektorką Sprzedaży w Polskim Stowarzyszeniu Mentorów PSM. Ukończyła UW – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, a potem w studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. Prowadziła własną firmę szkoleniową.

 

UDZIAŁ BEZPŁATNY! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Data: 12.03.2014

Miejsce: Hotel Esperanto, ul. Legionowa 10, Białystok

Zapisy:  Formularz rejestracyjny ::

Możesz również polubić…