Aktualności Rozwój

Kurs „Teatr ze społecznością”

Kurs adresowany jest do osób pracujących lub chcących pracować metodami teatralnymi ze społecznościami m.in. lokalnymi. Zasadnicza część Kursu będzie prowadzona przez Johna Somersa: reżysera, twórcę teatralnego, pisarza, honorowego członka Wydziału Dramy Uniwersytetu Exeter, lidera Exstream Theatre i Tale Valley Community Theatre, autora wielu artykułów i książek na temat dramy, od wielu lat pracującego metodami teatralnymi ze społecznościami lokalnymi w Wielkiej Brytanii i na świecie. W ramach Kursu uczestnicy wezmą udział w 70 godzinach szkoleń oraz prezentacjach Teatru ze społecznością.

Teatr ze społecznością (ang. Community Theatre – CT) to interaktywna forma działań animacyjnych adresowanych do konkretnych społeczności. Celem CT jest integracja danej społeczności poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym. Rezultatem jest zwykle przygotowanie i realizacja z osobami należącymi do społeczności, a nie będącymi profesjonalnymi aktorami – spektaklu teatralnego opartego o historie ludzi, wydarzania czy legendy ważne dla tej społeczności. Ideą projektów Community Theatre jest włączenie społeczności do prac nad spektaklem. Uczestnicy społeczności, wspólnie z osobą prowadzącą warsztaty piszą scenariusz, muzykę, tworzą kostiumy, scenografię oraz grają w spektaklu.

Cele Kursu:
Podstawowym celem Kursu jest rozwijanie kompetencji osób pracujących na polu edukacji kulturalnej w zakresie pracy ze społecznością metodami teatralnymi.

Program szkolenia koncentruje się wokół:

  • sposobów pracy ze społecznością z wykorzystaniem metod teatralnych,
  • technik wykorzystywanych w pracy metodą Teatru ze społecznością m.in. sposobów zbierania historii ludzi i miejsc, budowanie na ich bazie improwizacji,
  • teorii i praktyki tworzenia i realizacji spektakli Teatru ze społecznością dla szerszej publiczności,
  • roli osoby prowadzącej projekty typu community theatre.

Adresaci Kursu:

  • osoby działające w obszarze edukacji kulturalnej (m.in. praktycy i trenerzy dramy, instruktorzy i animatorzy teatralni, aktorzy zainteresowani pracą ze społecznością).

Do udziału organizatorzy zapraszają osoby z całej Polski, gotowe do wzięcia udziału w całym Kursie.

Harmonogram Kursu

DZIAŁANIE TERMIN OSOBY PROWADZĄCE MIEJSCE
Szkolenie: „Teatr jako narzędzie integracji i budowania więzi społecznych. Zaczynamy!” 19-20.07.2012 Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta-Jędrzejczak Dom Kultury w Supraślu
Prezentacja: „Teatr ze społecznością: doświadczenia brytyjskie” 20.07.2012 John Somers Supraśl, Alkierz, 19.30
Szkolenie: Tworzenie spektaklu teatru ze społecznością lokalną „Działamy” 21-23.07.2012 John Somers Dom Kultury w Supraślu
Pokaz finałowy: prezentacja pracy uczestników Kursu 23.07.2012 John Somers i uczestnicy Kursu Supraśl
Szkolenie: „Teatr jako narzędzie integracji i budowania więzi społecznych. I co dalej…” 11-12.10.2012 Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta-Jędrzejczak Warszawa

Opłaty:

Udział w Kursie jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat miejsca zakwaterowania oraz kosztów pobytu uczestników udziela Aldona Żejmo-Kudelska: aldona.kudelska@dramaway.pl

Informacje i zgłoszenia:
Aldona Żejmo-Kudelska, 607 93 77 19, aldona.kudelska@dramaway.pl

Zainteresowani udziałem w Kursie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie go na adres aldona.kudelska@dramaway.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.06.2012

Kurs realizowany jest przez jest Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu Teatr Codzienny.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Partnerami projektu są brytyjskie organizacje Cardboard Citizens, The Tale Valley Community Theatre orazBritish Council,  Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu iAlkierz.

Więcej informacji na temat wydarzenia: www.fundacja.dramaway.pl

 

Żródło: www.fundacja.dramaway.pl

Możesz również polubić…