Aktualności książka Wydarzenia

9.01.2013 – Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu.

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaprasza na prezentację książki „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu”.  

Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu to wydawnictwo o charakterze źródłoznawczym. Obejmuje ono niepublikowane dotychczas w całości materiały archeologiczne z cmentarzysk kurhanowych okresu rzymskiego strefy północno-wschodniego Podlasia w miejscowościach Rostołty, pow. Białystok, Jasionowa Dolina, pow. Sokółka, Kutowa oraz Kotłówka pow. Hajnówka.

Uzupełniają one grupę rozpoznanych i wcześniej opublikowanych cmentarzysk z monumentalnymi grobowcami kultury wielbarskiej położonych między dorzeczem Biebrzy, a zlewiskiem prawobrzeżnego środkowego odcinka Bugu. Zakres opracowania objął analizę form konstrukcji grobowców, rodzajów pochówków oraz znalezisk materialnych wyposażenia grobowego. Uzupełniają je wyniki specjalistycznych opracowań, w tym antropologicznych, botanicznych i archeozoologicznych, a także badań chemicznych nad jakością szkła oraz właściwościami i technologią metali. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami materiałów zabytkowych pozyskanych podczas prac wykopaliskowych oraz zdjęciami.

W ramach promocji uczestnicy spotkania otrzymają książkę bezpłatnie.

Spotkanie poprowadzą:

Krzysztof Burek – redaktor wydawnictwa

Katarzyna Rusin – kustosz w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego

Data: 9 stycznia 2013, godz. 17.00.

Miejsce:  Białostocki Ratusz, Rynek Kościuszki 10.

Źródło: Muzeum Podlaskie

Możesz również polubić…