Aktualności Rozwój

Religie Podlasia. Warsztaty edukacyjne edycja II – zapisy już ruszyły!

Centrum im. Ludwika Zamenhoffa organizuje warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Religie Podlasia, to warsztaty edukacyjne mające na celu:

  • Przekazanie w atrakcyjnej formie dydaktycznej zasobu podstawowych informacji dotyczących religii, których przedstawiciele mieszkają lub w przeszłości zamieszkiwali licznie na Podlasiu – kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, augsbursko – ewangelickiego, a także judaizmu i islamu.
  • Ukazanie wielowyznaniowego obrazu Podlasia jako wartościowego dziedzictwa i potencjału kulturotwórczego.
  • Kształtowanie postawy otwartości oraz samodzielności intelektualnej, opartych na wiedzy i osobistym doświadczeniu.

Program warsztatów:


1. Jeden dzień z życia kapłana.
Prezentacja multimedialna, w której duchowni bądź duchowi liderzy opowiadają o swojej religii/wyznaniu, codziennych i świątecznych obowiązkach. W klarowny sposób przekazują informacje dotyczące podstawowych zasad wiary, liturgii,
najważniejszych świąt.
Filmy prezentują też charakterystyczne dla danej religii/wyznania architekturę i wystrój świątyń.
2. Zbuduj świątynię
Układając puzzle dużego formatu (tradycyjne oraz multimedialne), przedstawiające świątynie znajdujące się na Podlasiu, dzieci zapoznają się z typowymi, najbardziej charakterystycznymi detalami i formami dla architektury danej religii/wyznania.
3. Jaka to religia?
Uczestnicy warsztatów w trakcie gry memory poznają i interpretują charakterystyczne symbole, świątynie, postaci związane z religiami oraz wyznaniami, prezentowane w atrakcyjnej formie graficznej (memory tradycyjne oraz multimedialne).
4. Tajemnicza skrzynia
Zbiór przedmiotów, które uczestnicy warsztatów mają za zadanie nazwać, określić do czego służą, a także przyporządkować do danej religii/wyzniania.
5. Co jest w szafie?
Uczestnicy warsztatów otrzymują elementy garderoby duchownych, w które mają ubrać postać (stand) naturalnej wielkości. Pracując w grupach, dzieci mają za zadanie rozpoznać i nazwać oraz przyporządkować odpowiednie dla danej religii/wyznania elementy stroju duchownego oraz objaśnić ich symbolikę.

Więcej informacji tutaj::

Wiek uczestników: szkoła podstawowa i gimnazjum
Wstęp:  15 zł od osoby. Zajęcia dla grup zorganizowanych.
Czas trwania: ok. 60 – 90 min
Zapisy i szczegółowe informacje: tel. (85) 67 67 367
Rezerwacje zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Źródło:

 

 

Możesz również polubić…