Patronaty Rozwój

19-20.04. – Rozwojowania – Kobieto to jest Twój czas na rozwój.

Rozwojownia” to wydarzenie promujące aktywne metody przekazywania wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze osobistym i zawodowym po przez udział w szkoleniach i sesjach coachingowych.
Organizatorami wydarzenia jest grupa niezależnych trenerów i coachów działających w Białymstoku. Łączy ich chęć wspierania tworzącej się w Białymstoku społeczności osób zainteresowanych rozwojem potencjału osobistego. Inicjatorzy wydarzenia chcą ukazać uczestnikom, bogactwo form uczenia się i różnorodność obszarów, w których możliwe jest doskonalenie kompetencji osobistych.

Pierwsza edycja „Rozwojowni” to 3 około 2-godzinne szkolenia oraz 3 sesje coachingowe poświęcone doskonaleniu własnych umiejętności.
Uczestnicy mogą się zapisać na jedno lub więcej dowolnie wybranych szkoleń jak również skorzystać z indywidualnej sesji coachingowej.
Szkolenia obok zdobywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności, będą okazją doświadczenia korzyści uczenia się w grupie z wykorzystaniem profesjonalnego warsztatu pracy aktywnych zawodowo trenerów, szkoleniowców i coachów.

W ramach Rozwojowni zorganizowane zostaną 3 szkolenia:
19.04.2013 g. 18:00 – „Moje zasoby – źródło siły w pracy z grupą/zespołem” .
20.04.2013 g. 10:00 – „Koło zawodowe, koło życia – moje spełnione JA”.
20.04.2013 g. 13:00 – „Klucze współpracy – wprowadzenie do negocjacji w życiu osobistym
i zawodowym”.

oraz trzy sesje coachingowe:

19.04.2013 g. 18:30
20.04.2013 g. 10:30
20.04.2013 g. 13:30

Data: 19-20.04.2013 r. godziny jak podane wyżej.

Miejsce: sala szkoleniowa Protender, ul. Wł. Wysockiego 27 w Białymstoku.

Rejestracja i informacja:  www.rozwojownia.evenea.pl, Facebook Rozwojownia Białystok.

Wstęp: Opłata za udział w jednym szkoleniu lub sesji coachingowej wynosi 10 zł, które zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Możesz również polubić…