Rozwój

24.04. – Warsztat „Pisanie i realizacja projektów”

Fundacja Civitas zaprasza na pięciogodzinne warsztaty poświęcone zdobyciu umiejętności, wiedzy i narzędzi niezbędnych do stworzenia i uruchomienia działań społecznych. Warsztaty są kierowane do wszystkich osób planujących realizację działań lokalnych prywatnie i w ramach instytucji.

Szkolenie poprowadzą praktycy z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych. Magdalena Bieryło, która pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zajmuje się od 2008 r. Z kolei Marlena Zdanowicz – od trzech lat aktywnie pracuje w białostockich organizacjach pozarządowych, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową oraz realizacją projektów społeczno – kulturalnych.

Plan warsztatów:

  1. Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących każdego planowanego do realizacji projektu, planowanie projektu, metody i techniki pisania projektów.
  2. Opis problemu, grupy docelowe, cele projektu.
  3. Opis, metody i harmonogram działań.
  4. Efekty, rezultaty, produkty, wartość dodana.
  5. Budżet projektu.

 

Data: 24.04.2013 r.,  godz. 14:00 – 19:00.

Miejsce: Fundacja Civitas, ul. Waszyngtona 22 lok. 1, Białystok.

Wstęp: 50 zł/os warsztat, 50 zł jedna konsultacja własnego projektu dla chętnych.

Zgłoszenia: drogą mailową fundacjacivitas@gmail.com

Możesz również polubić…